МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ПСИХИАТРИЯ - тел. 0887264917
     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
МИСИЯ
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
ВИЗИЯ
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.

МБАЛ - БЕЛЕНЕ
Д-р Николай Димитров
Началник отделение
Д-р Наталия Мадова
Психиатър
Гергана Джантова Старша медицинска сестра
     Отделение по „Психиатрия” - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт по "Психиатрия":

     - шизофрения;

     - афективни разстройства;

     - психоорганични състояния, вкл. епилепсия с психиатрични проблеми;

     - личностови разстройства с чести декомпенсации;

     - алкохолна и други зависимости;

     - обесивно-компулсивно разстройство;

     - тревожни и други невротични състояния, водещи до трайна нетрудоспособност и социална дезадаптация;

     - изоставане в умственото развитие

Отделението разполага с 20 легла и 10 места за дневен стационар.
Рени Шишкова Медицинска сестра
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ПСИХИАТРИЯ - тел. 0887264917
Д-р Николай Димитров
Началник отделение
Д-р Наталия Мадова
Психиатър
Гергана Джантова Старша медицинска сестра
     Отделение по „Психиатрия” - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински
стандарт по "Психиатрия":

     - шизофрения;

     - афективни разстройства;

     - психоорганични състояния, вкл. епилепсия с психиатрични проблеми;

     - личностови разстройства с чести декомпенсации;

     - алкохолна и други зависимости;

     - обесивно-компулсивно разстройство;

     - тревожни и други невротични състояния, водещи до трайна нетрудоспособност и социална дезадаптация;

     - изоставане в умственото развитие

Отделението разполага с 20 легла и 10 места за дневен стационар.
Рени Шишкова Медицинска сестра
     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
ВИЗИЯ
МИСИЯ
МИСИЯ
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
ВИЗИЯ
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ПСИХИАТРИЯ - тел. 0887264917
МБАЛ - БЕЛЕНЕ
Д-р Николай Димитров
Началник отделение
Д-р Наталия Мадова
Психиатър
Гергана Джантова Старша медицинска сестра
Отделение по „Психиатрия” - с второ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт по "Психиатрия":

     - шизофрения;

     - афективни разстройства;

     - психоорганични състояния, вкл. епилепсия с психиатрични проблеми;

     - личностови разстройства с чести декомпенсации;

     - алкохолна и други зависимости;

     - обесивно-компулсивно разстройство;

     - тревожни и други невротични състояния, водещи до трайна нетрудоспособност и социална дезадаптация;

     - изоставане в умственото развитие

Отделението разполага с 20 легла и 10 места за дневен стационар.
Рени Шишкова Медицинска сестра

     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
ВИЗИЯ
МИСИЯ
МИСИЯ
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
ВИЗИЯ
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание
 
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ПСИХИАТРИЯ
ТЕЛ. 0887264917
МБАЛ-БЕЛЕНЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Д-р Николай Димитров
Началник отделение
Д-р Наталия Мадова
Психиатър
Гергана Джантова Старша медицинска сестра
Отделение по „Психиатрия” - с второ ниво на
компетентност в изпълнение на
медицински стандарт по "Психиатрия":

     - шизофрения;

     - афективни разстройства;

     - психоорганични състояния, вкл. епилепсия с психиатрични проблеми;

     - личностови разстройства с чести декомпенсации;

     - алкохолна и други зависимости;

     - обесивно-компулсивно разстройство;

     - тревожни и други невротични състояния, водещи до трайна нетрудоспособност и социална дезадаптация;

     - изоставане в умственото развитие

Отделението разполага с 20 легла и 10 места за
дневен стационар.
Рени Шишкова Медицинска сестра

     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
МИСИЯ
МИСИЯ
ВИЗИЯ
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
МБАЛ - БЕЛЕНЕ
МБАЛ - БЕЛЕНЕ