МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - тел. 0884728484
     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
МИСИЯ
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
ВИЗИЯ
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.

МБАЛ - БЕЛЕНЕ
     Отделение по вътрешни болести - с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Вътрешни Болести".

     Отделението разполага с 14 легла, разпределени както следва :

          - 4 легла за кардиологични случаи

          - 4 легла за пулмологични случай

          - 4 легла за нефрологични случаи

          - 2 легла за ендокринологични случаи

     Към вътрешно отделение е обособено 1 легло за интензивни грижи.

     В отделението се осъществява дейност и по :

          •медицинска специалност "Кардиология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Кардиология"

          •медицинска специалност "Нефрология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Нефрология"

          •медицинска специалност "Пневмология и фтизиатрия", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Пневмология и фтизиатрия"

          •медицинска специалност "медицинска специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната".

          •медицинска специалност "Анестезиология и интензивно лечение" отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезиология и интензивно лечение".
Д-р Пейо Вълчев Началник отделение
Д-р Румяна Бонева Нефролог
Д-р Венцислав Стойков
Мария Лоринкова Старша медицинска сестра
Иванка Минчева Медицинска сестра
Стела Вакинова Медицинска сестра
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - тел. 0884728484
МБАЛ - БЕЛЕНЕ
     Отделение по вътрешни болести - с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Вътрешни Болести".

     Отделението разполага с 14 легла, разпределени както следва :

          - 4 легла за кардиологични случаи

          - 4 легла за пулмологични случай

          - 4 легла за нефрологични случаи

          - 2 легла за ендокринологични случаи

     Към вътрешно отделение е обособено 1 легло за интензивни грижи.

     В отделението се осъществява дейност и по :

          •медицинска специалност "Кардиология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Кардиология"

          •медицинска специалност "Нефрология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Нефрология"

          •медицинска специалност "Пневмология и фтизиатрия", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Пневмология и фтизиатрия"

          •медицинска специалност "медицинска специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната".

          •медицинска специалност "Анестезиология и интензивно лечение" отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезиология и интензивно лечение".
Д-р Пейо Вълчев Началник отделение
Д-р Румяна Бонева Нефролог
Д-р Венцислав Стойков
Мария Лоринкова Старша медицинска сестра
Иванка Минчева Медицинска сестра
Стела Вакинова Медицинска сестра

     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
ВИЗИЯ
МИСИЯ
МИСИЯ
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
ВИЗИЯ
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - тел. 0884728484
МБАЛ - БЕЛЕНЕ
     Отделение по вътрешни болести - с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Вътрешни Болести".

     Отделението разполага с 14 легла, разпределени както следва :

          - 4 легла за кардиологични случаи

          - 4 легла за пулмологични случай

          - 4 легла за нефрологични случаи

          - 2 легла за ендокринологични случаи

     Към вътрешно отделение е обособено 1 легло за интензивни грижи.

     В отделението се осъществява дейност и по :

          •медицинска специалност "Кардиология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Кардиология"

          •медицинска специалност "Нефрология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Нефрология"

          •медицинска специалност "Пневмология и фтизиатрия", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Пневмология и фтизиатрия"

          •медицинска специалност "медицинска специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната".

          •медицинска специалност "Анестезиология и интензивно лечение" отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезиология и интензивно лечение".
Д-р Пейо Вълчев Началник отделение
Д-р Румяна Бонева Нефролог
Д-р Венцислав Стойков
Мария Лоринкова Старша медицинска сестра
Иванка Минчева Медицинска сестра
Стела Вакинова Медицинска сестра
     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
ВИЗИЯ
МИСИЯ
МИСИЯ
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.
ВИЗИЯ
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание

 
ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦАТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ  тел. 0884728484
МБАЛ-БЕЛЕНЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
     Отделение по вътрешни болести - с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по "Вътрешни Болести".

     Отделението разполага с 14 легла, разпределени както следва :

          - 4 легла за кардиологични случаи

          - 4 легла за пулмологични случай

          - 4 легла за нефрологични случаи

          - 2 легла за ендокринологични случаи

     Към вътрешно отделение е обособено 1 легло за интензивни грижи.

     В отделението се осъществява дейност и по :

          •медицинска специалност "Кардиология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Кардиология"

          •медицинска специалност "Нефрология", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Нефрология"

          •медицинска специалност "Пневмология и фтизиатрия", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Пневмология и фтизиатрия"

          •медицинска специалност "медицинска специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната".

          •медицинска специалност "Анестезиология и интензивно лечение" отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезиология и интензивно лечение".
Д-р Пейо Вълчев Началник отделение
Д-р Румяна Бонева Нефролог
Д-р Венцислав Стойков
Мария Лоринкова Старша медицинска сестра
Иванка Минчева Медицинска сестра
Стела Вакинова Медицинска сестра

     Ние сме болница с пълно обслужване, с нестопанска цел, предлагаща комплексни медицински, лабораторни и терапевтични услуги. С 58 легла, повече от 30 служители и медицински персонал, ние предлагаме иновативни, технологично усъвършенствани грижи, удобни за нашите пациенти.
МИСИЯ
МИСИЯ
ВИЗИЯ
- ние сме общност от професионалисти в областта на здравеопазването, признати за насърчаване на благосъстоянието чрез ранно откриване и превенция.
КАЧЕСТВА
- увереност, хуманност, уважение, индивидуален одход към пациента, откровеност и внимание
- да осигурим достъпна, своевременна и качествена високоспециализирана медицинска помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на населението в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, физиотерапията и психиатрията;

- да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Община Белене, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ;

- да спазваме законите в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.