МБАЛ - БЕЛЕНЕ ЕООД
здравето не е всичко, но без здравето, всичко е нищо


„МБАЛ - Белене” ЕООД е лечебно заведение за болнична медицинска помощ, намиращо се в гр. Белене.


Болницата разполага с отделения по : Вътрешни болести, Детски болести,Нервни Болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Клинична лаборатория и отделение по Образна диагностика.


Индивидуалните грижи за всеки болен, висококвалифицираният персонал, съвременната апаратура и хуманното отношение са предпоставака за бърза и прецизна диагностика и осъществяване на качествен лечебен процес.


Доброто име, което нашата болница си е изградила през последните години, ни задължава да работим още по-усърдно в името на Вашето здраве.